?

Log in

No account? Create an account
Zomaar een dag ... [entries|friends|calendar]
Nathalie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[17 Mar 2010|10:23pm]
Ik wil internetten, dansen, fotograferen, sporten, dronken worden, mijn nieuwe website bouwen, maar ik heb geen tijd want ik moet schrijven.
Lang geleden dat ik hier op het web ronddoolde.

Na vijf jaar ploeteren kan ik eindelijk roepen dat ik schrijfster ben, maar een echte roman uitgeven lijkt nog zo ver weg.
Wil ik doktersromannetjes blijven schrijven om te kunnen sparen of gewoon aan mijn roman schrijven?

Zucht. Waarom is het opeens zo moeilijk om een simpele part-time job te vinden? Het zou zoveel oplossen. Zoveel rust geven.
4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]